Biệt thự phố 6x21m anh Phúc, Vạn Phát Hưng, Q7 - Nhà Đẹp - NhaDep.org - Công ty TNHH Hà Kì Mĩ

150 Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM +84 0973188400Biệt thự phố 6x21m anh Phúc, Vạn Phát Hưng, Q7

Biệt thự phố anh Phúc, Vạn Phát Hưng, Q7

Diện tích 6x21m

Qui mô : 1 trệt, lửng, 2 lầu

2013-05

 

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 - marter bedroom

 

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 - mặt bằng tổng thể

Mặt bằng tổng thể

 

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 - phòng khách

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 - phòng khách

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 - phòng khách

Phòng khách

 

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 - bếp

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 - bếp

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 - bếp

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 - bếp

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 - bếp

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 - bếp

Bếp

 

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 - marter bedroom

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 - marter bedroom

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 - marter bedroom

Master bedroom

 

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 -vs marter

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 -vs marter

 

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 -vs marter

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 -vs marter

Vệ sinh master

 

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 -phòng con trai

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 -phòng con trai

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 -phòng con trai

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 -phòng con trai

Phòng con trai

 

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 -phòng con gái

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 -phòng con gái

 

biệt thự phố 6x20m Vạn Phát Hưng Q7 -phòng con gái

Phòng con gái