Biệt thự 7.5x14.5m a Hiệu Trung Sơn - Nhà Đẹp - NhaDep.org - Công ty TNHH Hà Kì Mĩ

150 Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM +84 0973188400Biệt thự 7.5x14.5m a Hiệu Trung Sơn

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-view1.jpg

Mặt đứng chính ( phương án cải tạo )

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-view2

phương án khung bảo vệ kết hợp lam nắng trang trí,

/baiviet/congtrinh/nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-main-plan

mặt bằng bố trí, (nhà đẹp)

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-san-truoc-view1

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-san-truoc-view2

sân trước

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-san-sau-view1

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-san-sau-view2

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-san-sau-view3

sân sau,

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-livingroom-view1

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-livingroom-view2

living room,

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-bep-view1

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-bep-view2

bếp ăn thoáng mát nhìn ra sân vườn,

congtrinh/nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-master-bedroom-view1

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-master-bedroom-view2

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-master-bedroom-view3

master bedroom,

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-VS-master-view2

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-VS-master-view3

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-VS-master-view1

phòng tủ áo + VS master tràn đầy ánh sáng,

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-phong-ba-view1

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-phong-ba-view2

phòng ngủ bà,

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-phong-em-trai-view1

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-phong-em-trai-view2

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-phong-em-trai-view3

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-phong-em-trai-view4

phòng ngủ em trai,

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-phong-anh-trai-view1

phòng học của con trai lớn, thông với phòng ngủ được ngăn vách nhẹ...

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-phong-anh-trai-view2

góc nhìn từ phòng ngủ...

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-phong-anh-trai-view3

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-phong-anh-trai-view4

nha-dep-biet-thu-8x15m-Trung-Son-phong-anh-trai-view5

 

toàn cảnh phòng học con trai lớn,