P. Khách - Sinh Hoạt Chung - Nhà Đẹp - NhaDep.org - Công ty TNHH Hà Kì Mĩ

150 Nguyễn Cư Trinh, Q.1, TP.HCM +84 0973188400P. Khách - Sinh Hoạt Chung

Nội thất đẹp - hiện đại cho ngôi nhà bạn

 phong sinh hoat 01.jpg

Biet-thu-6x18mQ7

living-room.jpg

Biet-thu-6x18mQ7

phong khach 03.jpg

Biet-thu-6x18mQ7

phong khach 02.jpg

Biet-thu-6x18mQ7

phong khach 01.jpg

Biet-thu-6x18mQ7

tieucanhmattien-01.jpg

Biet-thu-16x18m-anh-Sam-Bac-Giang

PHONG KHACH-VIEW056.jpg

Biet-thu-16x18m-anh-Sam-Bac-Giang

PHONG KHACH-VIEW03.jpg

Biet-thu-16x18m-anh-Sam-Bac-Giang

PHONG KHACH-VIEW02.jpg

Biet-thu-16x18m-anh-Sam-Bac-Giang

PHONG KHACH-VIEW01.jpg

Biet-thu-16x18m-anh-Sam-Bac-Giang

P.khach 04.JPG

Biet-thu-10x20m-anh-Binh-Him-Lam

P.hoc 02.jpg

Biet-thu-10x20m-anh-Binh-Him-Lam

P.khach 03.jpg

Biet-thu-10x20m-anh-Binh-Him-Lam

P.khach 02.jpg

Biet-thu-10x20m-anh-Binh-Him-Lam

P.khach 01.jpg

Biet-thu-10x20m-anh-Binh-Him-Lam

sanh chinh 02.jpg

Biet-thu-10x20m-anh-Binh-Him-Lam

sanh chinh 01.jpg

Biet-thu-10x20m-anh-Binh-Him-Lam

5-phong-thu-vien-2.jpg

Biet-thu-12x185-mPhu-My-Hung

5-phong-thu-vien-1.jpg

Biet-thu-12x185-mPhu-My-Hung

5-phong-sinh-hoat-chung-2.jpg

Biet-thu-12x185-mPhu-My-Hung

5-phong-sinh-hoat-chung-1.jpg

Biet-thu-12x185-mPhu-My-Hung

1-sanh-chinh-1.jpg

Biet-thu-12x185-mPhu-My-Hung

1-sanh-chinh-2.jpg

Biet-thu-12x185-mPhu-My-Hung

1-sanh-chinh-3.JPG

Biet-thu-12x185-mPhu-My-Hung

phong-khach-2.jpg

Biet-thu-12x34m-chi-Mai-Vung-Tau

phong-khach-1.jpg

Biet-thu-12x34m-chi-Mai-Vung-Tau

thu-phong.jpg

Biet-thu-97x158m-Chi-Hue-Kontum

living-room.jpg

Biet-thu-97x158m-Chi-Hue-Kontum

phong-khach.jpg

Biet-thu-97x158m-Chi-Hue-Kontum

sanh-chinh.jpg

Biet-thu-97x158m-Chi-Hue-Kontum

Thu vien.jpg

Biet-thu-Q92011

P.khach phu (3).jpg

Biet-thu-Q92011

P.khach phu (2).jpg

Biet-thu-Q92011

P.khach phu (01).jpg

Biet-thu-Q92011

P.khach (03).jpg

Biet-thu-Q92011

P.khach (02).jpg

Biet-thu-Q92011

P.khach (01).jpg

Biet-thu-Q92011

thu-vien-03.jpg

Biet-thu-Binh-Duong

thu-vien-02.jpg

Biet-thu-Binh-Duong

thu-vien-01.jpg

Biet-thu-Binh-Duong

phong-khach-02.jpg

Biet-thu-Binh-Duong

phong-khach-01.jpg

Biet-thu-Binh-Duong

Phong Khach v2.jpg

Chi-SuongLong-An

Phong Khach v3.jpg

Chi-SuongLong-An

Phong Khach v1.jpg

Chi-SuongLong-An

p sh chung 3.JPG

Nha-pho-5x20m-Himlam-Q7

p sh chung 2.JPG

Nha-pho-5x20m-Himlam-Q7

p sh chung 1.JPG

Nha-pho-5x20m-Himlam-Q7

Phong Khach v3.JPG

Nha-pho-5x20m-Himlam-Q7

Phong Khach v2.JPG

Nha-pho-5x20m-Himlam-Q7

Phong Khach v1.JPG

Nha-pho-5x20m-Himlam-Q7

phong khach - view2.jpg

Nha-lech-tang-4x11m

phong khach - view 1.jpg

Nha-lech-tang-4x11m

Phong Khach .jpg

Can-ho-SkyviewPMH

phong khach lauv3.JPG

Nha-ophong-nha

phong khach lau1.JPG

Nha-ophong-nha

phong khach lau 1 v2.JPG

Nha-ophong-nha

Reception v3.JPG

Nha-ophong-nha

Reception v2.JPG

Nha-ophong-nha

Reception.JPG

Nha-ophong-nha